Grybų klasifikacija

Aplinkos sąlygų kompleksas, lemiantis vienos ar kitos grybų rūšies gyvenimo būdą, išplitimo amplitudę, populiacijos gausumą, vadinamas rūšies biotopu. Atskirų rūšių biotopų dydis nevienodas. Kuo mažesnis biotopas, tuo mažesnė šios rūšies išplitimo galimybė, o tai sąlygoja tos rūšies ar net jos atskiro individo išlikimą. Dėl to kiekviena rūšis, tarsi gamtos pamokyta, visais jai įmanomais būdais stengiasi išlaikyti įgimtas savybes, jas pagerinti, siekdama kaip nors praplėsti savo biotopo ribas, bet tik jų nesusiaurinti.

Grybų išplitimą, jų prisitaikymą viename ar kitame biotope lemia tokie gana svarbūs veiksniai: grybo gniužulo hifų sandara, augimo forma, gniužulo kontaktas su substratu, aktyvus jo ląstelių metabolizmo procesas, greitas substrato užkariavimas, didelės adaptacijos galimybės ir sugebėjimas gaminti toksiškas medžiagas gyvenamajai vietai išsaugoti ar jai praplėsti.

Norint geriau suprasti atskirų grybų rūšių tarpusavio santykius, pačius grybus, jų gyvenimo būdą, jų įtaką aplinkai bei jų panaudojimo galimybes, pirmiausia reikia ištirti grybų rūšis, nustatyti, kiek jų yra, o paskui jau suklasifikuoti, t. y. sudaryti grybų karalijos sistemą.

Grybų, kaip ir augalų, gyvūnų, kitų gyvų organizmų, vardams žymėti mokslinėje, taip pat populiarioje literatūroje vartojama K. Linėjaus 1733 m. įvesta binarinė (dviguba) nomenklatūra. Kiekvienas grybas (augalas ir gyvūnas) lotynų kalba vadinamas dviem žodžiais. Pavyzdžiui, Boletus aereus — bronzinis baravykas, pirmasis žodis yra genties pavadinimas, visada rašomas didžiąja raide, o antrasis - rūšies pavadinimas, rašomas mažąja raide.

Natūrali grybų (kaip ir viso gyvojo pasaulio) sistema egzistuoja tiktai gamtoje, o mokslininkai pagal turimus duomenis, argumentuotas žinias tik stengiasi kiek įmanoma sukurti tobulesnę ir įtikinamesnę jų dirbtinę klasifikaciją. Šiuo metu paskelbta ne viena grybų klasifikacijos sistema, jos nevienodai mikologų suprantamos ir skirtingai traktuojamos. Vienos grybų sistemos, priimtinos visiems mikologams, kol kas nėra.

Pagal naujausią, 1995 m. paskelbtą klasifikaciją grybų pasaulis buvo dalijamas į 11 skyrių. Tačiau praėjus vos penkeriems metams, susikaupus naujiems mokslo faktams, ši grybų sistema buvo patikslinta, taisyta. Moreau, 1978 pateikta grybų klasifikacija mikologinėje literatūroje yra populiari ir šiandien. Mitosporiniai grybai - be lytinės stadijos arba ją praradę (daugiausia aukšliagrybiai arba kai kurie papėdgrybiai), todėl atskiro skyriaus nesudaro. Senesnėje literatūroje jie buvo išskiriami į atskirą skyrių (Deuteromycota). Pastaruoju metu gleivūnai (Myxomycota) perkelti į protistų (Protista), o oomikotai (Oomycota) į stramenopilų (Stramenopila) karalystes.

Grybų karalijos sistematikos pradininku laikomas švedų botanikas Elijas Fryzas (E. Fries, 1794—1878). Jis 1821—1822 m. savo veikale „Systema mycologicum“ pateikė grybų sistemą, kurios pagrindai nepasenę ir dabar.